Skip to main content

Algemene voorwaarden

Cursusvoorwaarden

De cursusvoorwaarden, gedeponeerd bij de KvK Alkmaar onder nummer 71642668 zijn van toepassing. Cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Ongeveer een week voor aanvang van cursussen of workshops ontvangt u bericht over aanvangsdatum en lestijd.

Aanmelding en plaatsing

Aanmelding voor een cursus of workshop wordt schriftelijk bevestigd door een email / ingevuld formulier. Atelier16 laat direct weten of u geplaatst bent en tot uiterlijk een week voor het begin van de cursus/workshop of deze doorgaat.

Beëindiging van beeldhouwlessen

Deelname aan de cursussen beeldhouwen wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd. Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren vóór aanvang van de zomervakantie door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wie vóór 1 juli opzegt, is per 1 augustus geen cursist meer. Voor de workshops geldt de aanmelding voor betreffende workshop.

Annuleren en opzeggen

De deelname aan cursussen of workshops kan mondeling of schriftelijk tot drie weken voor de aanvang van de cursus of de workshop kosteloos geannuleerd worden. De eerste les geldt altijd als proefles. Als de cursist na de proefles niet door wil gaan, kan er geannuleerd worden met restitutie van het lesgeld minus de kosten van de proefles.

Betalen

Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verplicht u zich tot het betalen van het cursusgeld en de bijkomende kosten. De betaling gaat altijd via factuur, u betaalt het lesgeld in eenmaal binnen 14 dagen. In overleg ishet mogelijk de lesgeldbetaling te spreiden in een aantal termijnen, afhankelijk van de duur van de cursus. Korte cursussen dienen in een keer betaald te worden.

Restitutie van het lesgeld

Restitutie van het lesgeld kan plaatsvinden in de volgende situaties:

  1. Als lessen vanwege ziekte/afwezigheid docent niet zijn doorgegaan, zal gezocht worden naar compensatie van de les, of geeft Atelier16 een deel van het lesgeld terug. Aan het einde van het cursusjaar wordt de bijdrage van de niet gegeven lessen teruggestort.
  2. Bij langdurige ziekte of verhuizing buiten de regio kan na een schriftelijk verzoek van de betalingsplichtige gedeeltelijk restitutie worden verleend. De inschrijving wordt per direct stop gezet. De beëindiging gaat in op de dag van de schriftelijke opzegging.

Privacy Beleid

Wie zich bij ons inschrijft voor een cursus, les of workshop, zal zijn of haar persoonlijke gegevens moeten achterlaten. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan. Onder Privacy leest u waarvoor we deze gegevens nodig hebben en wat we verder met uw gegevens doen.

Gehoorbescherming

Het voorkomen van gehoorschade valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de cursist die lessen volgt of verblijft binnen Atelier16. Als gevolg daarvan is Atelier16 niet aansprakelijk voor eventueel ontstane gehoorschade als een gevolg van het volgen van cursussen en workshops.

© F. Groustra / Atelier16 / jan2019